கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சர் நடத்தும் இரண்டு நாள் அக்குபங்சர் பயிற்சி

ஆர்வம் உள்ள யாரும் பங்கேற்கலாம். கட்டணம் ரூ. 2000/ 

                             “THE ART OF HEALING” TWO DAYS CLASS – MARCH – 2020 SCHEDULE
DATE PLACE TRAINERS MOBILE LANGUAGE
14/03/2020 SALEM VENGATESAN.N 9965519584 TAMIL
15/03/2020 THIRUGNANA MANIKANDAN 9788115599
21/03/2020 CHENNAI (MADAMBAKKAM) RAJENDRAN.B.T 9444041519 TAMIL
22/03/2020 ARAFATH UMAR.M 9790852333
21/03/2020 CHENNAI (T.NAGAR) BALAJI.A 9994269157 ENGLISH
22/03/2020 SYED ABUTHAHIR.A 9500033339
21/03/2020 CHENNAI (AMBATTUR) VIJAYALAKSHMI.G 9600860175 TAMIL
22/03/2020 VEERAMANI.S 9841337472
21/03/2020 CHENGALPAT KAMATCHI.N 8122777634 TAMIL
22/03/2020 JISSY DARWIN.J 9445122054
28/03/2020 THANJAVUR DHANALAKSHMI.S.V 9894944189 TAMIL
29/03/2020 ARUNA.J 9791303327
04/04/2020 THANJAVUR MANIMEKALAI.P 9095251053 TAMIL
05/04/2020 ANBHAZHAGAN.K 7598121962