கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சர் நடத்தும் இரண்டு நாள் அக்குபங்சர் பயிற்சி

ஆர்வம் உள்ள யாரும் பங்கேற்கலாம். கட்டணம் ரூ. 2000/ 

2018 NOVEMBER SCHEDULE

DATE PLACE TRAINERS Mobile LANGUAGE
17.11.2018 VANIYAMBADI BALAJI. A. 9994269157 TAMIL
18.11.2018 SYED ABUTHAHIR. A. 9500033339
17.11.2018 CHENNAI VIJAYALAKSHMI. G. 9600860175 TAMIL
18.11.2018 KOYAMBEDU VEERAMANI. S. 9841337472
17.11.2018 CHENNAI SALAIMANI. R. 9940449890 TAMIL
18.11.2018 POONAMALLEE SALAI PRANESH MAGIZHAN. S. 9884996515
17.11.2018 UDUMALAIPET KALAIKUMAR. S. 9942657171 TAMIL
18.11.2018 MAGALAKSHMI. M.S. 8144441333
01.12.2018 THANJAVUR ARUNA. J 9791303327 TAMIL
02.12.2018 JAYASEELI. D 9597180306