கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சர் நடத்தும் இரண்டு நாள் அக்குபங்சர் பயிற்சி

ஆர்வம் உள்ள யாரும் பங்கேற்கலாம். கட்டணம் ரூ. 2000/ 

    “THE ART OF HEALING” TWO DAYS CLASS- SEPTEMBER – 2019 SCHEDULE
DATE PLACE TRAINERS MOBILE LANGUAGE
14/09/2019 SALEM VENKATESAN . N 9965519584 TAMIL
15/09/2019 THIRUGNANA MANIKANDAN 9788115599
14/09/2019 THIRUCHENGODE DHANALAKSHMI .S .V. 9894944189 TAMIL
15/09/2019 PERINBARAJAN . C 9443136267
14/09/2019 CHENNAI MUTHUKUMAR . R 9790928980 TAMIL
15/09/2019 (AMINJIKARAI) VIJAYALAKSHMI . G 9600860175
21/09/2019 CHENNAI BALAJI . A 9994269157 TAMIL
22/09/2019 (T.NAGAR) SYED ABUTHAHIR . A 9500033339
21/09/2019 VIRUTHACHALAM THAHEERA BANU. M 9176055111 TAMIL
22/09/2019 MOHAMMED UMARDEEN .F 9962355111
21/09/2019 CHENNAI VENKATESAN .B 9445550159 TAMIL
22/09/2019 (PORUR) NARESH KUMAR .V 7200850171
28/09/2019 THANJAVUR MANIMEGALAI .P 9095251053 TAMIL
29/09/2019 ANBAZHAGAN .K 7598121962
28/09/2019 CHENNAI THAHEERA BANU. M 9176055111 TAMIL
29/09/2019 (RAYAPURAM) MOHAMMED UMARDEEN .F 9962355111
05/10/2019 NEYVELI MANIMEGALAI .P 9095251053 TAMIL
06/10/2019 ANBAZHAGAN .K 7598121962
05/10/2019 TRICHY DHANALAKSHMI .S.V 9894944189 TAMIL
06/10/2019 KALAISELVI .P 9443454215