கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சர் நடத்தும் இரண்டு நாள் அக்குபங்சர் பயிற்சி

ஆர்வம் உள்ள யாரும் பங்கேற்கலாம். கட்டணம் ரூ. 2000/ 

“THE ART OF HEALING” TWO DAYS CLASS – FEBRUARY – 2020 SCHEDULE
DATE PLACE TRAINERS MOBILE LANGUAGE
01/02/2020 CHENNAI (POONAMALLEE) SALAI MANI.R 9940449890 TAMIL
02/02/2020 ANBAZHAGAN.K 7598121962
01/02/2020 TRICHY DHANALAKSHMI.S.V 9894944189 TAMIL
02/02/2020 ABUL FIZE.S.A 9841373703
14/02/2020 CHENNAI (ASHOK PILLAR) VIJAYALAKSHMI.G 9600860175 TAMIL
15/02/2020 VEERAMANI.S 9841337472
15/02/2020 CHENNAI (MANAPAKKAM) VENKATESAN.B 9445550159 TAMIL
16/02/2020 NARESH KUMAR.V 7200850171
15/02/2020 CHENNAI (T.NAGAR) SYED ABUTHAHIR.A 9500033339 TAMIL
16/02/2020 BALAJI.A 9994269157
15/02/2020 CHENNAI (THAMBARM – VENGAIVASAL) NIRMALA DEVI.G 9380165496 TAMIL
16/02/2020 SENTHIL.P 9150803461
15/02/2020 CHENNAI (MOGAPAIR) JEEVANANDHAM.M 9840763425 TAMIL
16/02/2020 SHANTHI.D 9003019060
22/02/2020 BANGALORE (BASUVANGUDI) JAMUNA RANI.D 9994450010 KANNADA & ENGLISH
23/02/2020 JEEVANANDHAM.M 9840763425